حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان جنوب استان کرمان

روز شنبه 13 اردیبهشت ماه،کشاورزان جنوب استان کرمان در اعتراض به قیمت پایین گوجه فرنگی و پیاز – جاده رودبار جنوب این استان تجمع اعتراضی برپا کردند.

محصولات کشاورزان جنوب کرمان اکنون صرفه اقتصادی  برای برداشت ندارد و این باعث شده تا محصولاتشان در همان زمین های کشاورزی از بین برود. قیمت خرید گوجه فرنگی این روزها توسط دلالانی که همیشه کنترل بازار منطقه را در دست داشته اند به هرکیلو 400 تومان رسیده است. این درحالی است که هزینه هر سبد پلاستیکی که ظرفیت 15 کیلویی دارد، 3500 تومان است، یعنی بابت هر 15 کیلو گوجه فرنگی تنها 2500 تومان نصیب کشاورز می شود و بر اساس گفته کشاورزان به ازای هر تن گوجه فرنگی فقط حدود 165000 تومان، برای کشاورزی می ماند که حداقل با دو کارگر بایستی این میزان محصول را برداشت کند.