حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان

روز سه شنبه 3 دیماه، جمعی از کشاورزان اصفهانی با برپایی تجمع در محل زاینده رود مانع از انتقال آب این رودخانه شدند.

برپایه گزارش منتشره،  وقتی کشاورزان اصفهان مطلع شدند که بار دیگر رژیم، برای انتفال  آب در حال کندن کانالی هستند که مدتی قبل آن را پر کرده بودند، در اعتراض به این عمل، به محل زاینده‌رود رفتند و مانع اینکار شدند. کشاورزان همان ماشین‌آلاتی را که مقامات برای کندن کانال آورده بودند را وادار کردند، همان میزان که کانال را کنده بود، پر کند. کشاورزان اصفهان اعلام کرده‌اند تا زمانی که مشکل آب آنها حل نشود و حقابه آنها به رسمیت شناخته نشود، اجازه حفر کانال برای بردن آب زاینده رود به خارج از استان اصفهان را نخواهند داد.