حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان در شادگان

جمعی از کشاروزان شادگانی روز دوشنبه 18 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت هزینه خسارت سیل سال جاری به کشاورزان، دست به تجمع زدند.

سیل در روز‌های ابتدایی امسال بیش از ۲۰ استان کشور را درگیر خود کرد. در این بین برخی از استان‌ها مدت‌ها با بارندگی‌های شدید دست به گریبان بودند، چنانکه مدتی طول کشید تا روستا‌ها و حتی شهر‌ها از زیر آب بیرون بیایند و امکان اسکان و بازسازی فراهم شود. در این بین کشاورزان به ویژه در استان‌هایی مانند خوزستان، گلستان، لرستان و چند استان دیگر به شدت آسیب دیدند. مسئولان وعده دادند خسارت کشاوزران را جبران می‌کنند، اما کشاورزان در شادگان خوزستان می‌گویند جبران خسارت بسیار ناچیز بوده است. معترضان می گویند،فقط ۷۰ هزار تومان خسارت سیل به آنها پرداخت شده است.