حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان در لردگان و لاهیجان

شماری از کشاورزان شهرستانهای لردگان و لاهیجان روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود و افزایش چند برابری قیمت  مواد غذایی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در همین خصوص یکی از تجمع کنندگان می گوید،وضعیت اقتصادی مردم به شدت وخیم است و با وجود اینکه روزانه بیشتر از ۱۶ ساعت روی زمین کار می‌کنند ولی درآمد ماهانه‌ آنها زیر یک میلیون تومان و هزینه تأمین سوخت و قطعات ماشین آلات برای آنها کمر شکن است .وی افزود در حالی که هرساله پول زیادی بابت آب و برق آز آنها می‌گیرد ولی کشاورزان  آب خود را از چشمه‌های طبیعی تأمین میکنند.