حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان منوجانی

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه ۲1 اردیبهشت ماه، کشاورزان منوجان در این تجمع نسبت به افت شدید قیمت محصولات کشاورزی معترض شده و با ریختن محصولات خود بر روی جاده، محور ترانزیتی بندرعباس-کهنوج را  بستند.

به گفته معترضین، کشاورزان منوجان در سخت‌ترین شرایط از ابتدای سال با هزاران امید و آرزو کار آماده‌سازی مزارع کشاورزی خود را آغاز کردند، به این امید که بتوانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند. آنها همچنین افزودند، بعد از عدم حمایت دولت از کشاورزان، آن‌ها تصمیم گرفتند تا با تجمع و مسدود کردن جاده، نارضایتی خود را نسبت به افت قیمت‌ها ابراز کنند.