حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان هیرمند

روز شنبه ۲۴ اسفند ماه جمعی از کشاورزان هیرمند با برپایی تجمعی خواستار تأمین حق‌آبه خود تا ۱۰ روز دیگر شدند.

به گفته معترضان اگر در این مدت مشکل حق‌آبه مزارع کشاورزی هیرمند حل نشود،  محصولاتشان کاملا خراب می‌شود. آنها افزودند، کشاورزان این منطقه عمدتاً گندم و جو کاشته‌اند که به علت عدم تخصیص حق‌آبه دریاچه هامون، هم اکنون دچار مشکل شده اند.