حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کمونیست‌های یونانی علیه نمایشگاه غول‌های سرمایه‌داری

هزاران نفر، روز سه شنبه 22 شهریورماه، علیه برگزاری نمایشگاه نئولیبرال بین المللی سالونیک موسوم به (TIF) در آتن پایتخت یونان اعتراض کردند.
گفته می شود، 3800 واحد پلیس از سراسر کشور برای “حفاظت” از نمایشگاه در سالونیک مستقر شدند. بنابر گزارشها، اتحاد گسترده‌ای از کمونیست‌ها، اتحادیه‌های کارگری، ضد‌‌فاشیست‌ها، آنارشیست‌ها و دیگران برای اعتراض به این نمایشگاه تشکیل شده است. نمایشگاه سالانه TIF از سال ۱۹۲۶ برگزار می‌شود و بر موضوعاتی مانند کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ی تمرکز دارد. گفتنی است، امسال امارات متحده عربی “کشور افتخاری” این نمایشگاه عنوان شده است.