حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی گوجه کاران جنوب کرمان

روز شنبه 20 اردیبهشت ماه، کشاورزان گوجه کار جنوب استان کرمان با تجمع در مقابل کارخانه رب گوجه این شهر از ادامه فعالیت این کارخانه جلوگیری کردند.

بنا به گزارش منتشره، ابن گوجه کاران نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی کارخانه های رب گوجه در این شهر دست به اعتراض زده وخواهان احقاق حقوق خود شدند. گفتنی است در جنوب کرمان ۱۴ کارخانه رب‌ گوجه فرنگی وجود دارد که سال گذشته این واحدهای تولیدی از ۴۸۰ هزار تُن گوجه فرنگی بیش از ۱۴۰ هزار تن را خریداری و فرآوری کردند.