حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراض کارگران رامپکو ایلام

کارگران پیمانکاری شرکت رامپکو ایلام  روز سه شنبه 20 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در محوطه این شرکت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که تعداد آنها حدود صد و نود نفر است، در چندین ماه  گذشته، حقوق خود را دریافت نکرده‌ و اکنون انتظار دارند قبل از شب عید، همه معوقات مزدی آنها تسویه شود. این کارگران می‌گویند: در یک سال گذشته، ماه‌هایی بوده که فقط یک میلیون تومان یا کمتر حقوق گرفته‌اند و اکنون از اداره کار استان می خواهند ، در این شرایط بحران کرونا  و نزدیک به شدن به سال نو به معوقات مزدی کارگران توجه کند.