حزب کمونیست ایران

تجمع اعترضی بازماندگان جنگ در افغانستان

بازماندگان قربانیان جنگ در افغانستان روز دوشنبه با تجمع در محل دفن عزیران خود نسبت به مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان که از روز شنبه 22 شهریور ماه در شهر دوحه، پایتخت قطر، آغاز شد، اعتراض کردند.

معترضان می گویند که صلح بدون در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی قربانیان، یک صلح شکننده است و باید سهم موثری به بازماندگان قربانیان جنگ در افغانستان داده شود. آنها با رفتن به تپه موسوم به “گلزار شهدای دانایی” بر سر مزار عزیزانشان گرد آمدند، تا بگویند که از تبعیض و بی عدالتی خسته شده اند و می خواهند نمایندگانی داشته باشند تا حقوق قربانیان را بعنوان یکی از مهمترین دستورالعمل‌ها در مذاکرات صلح با طالبان مطرح کند. این روزها توجه افکار عمومی افغانستان به جریان مذاکرات صلح در دوحه قطر جلب شده است، با این حال بسیاری از مردم به دیده تردید به این مذاکرات می نگرند. گفتنی است، همزمان با آزادی اخرین گروه از زندانیان طالبان، جنگ در مناطق مختلف افغانستان نیز شدت گرفته است.