حزب کمونیست ایران

تجمع اعراضی زنان در افغانستان

شماری از فعالان حقوق زنان روز شنبه 27 آذرماه در پایتخت افغانستان تجمع اعتراضی برپا کرده و نسبت به سیاست‌های امارت اسلامی طالبان در برابر زنان اعتراض کردند.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی خواستار حق برخورداری از تحصیل، شغل و مشارکت سیاسی شدند. “جنبش خودجوش” زنان افغانستان با سردادن شعارهای آزادیخواهانه و برابریخواه نسبت به شیوع فقر و گرسنگی در این کشور هشدار دادند. آنها یکصدا فریاد می زدند:‌ “گرسنگی شوخی نیست.”