حزب کمونیست ایران

تجمع اعضاء تعاونی مسکن در تهران و گلستان

روز جمعه ۳ بهمن اعضای تعاونی مسکن شهرداری گلستان و همچنین اعضای تعاونی مسکن گمرک در تهران به طور جداگانه با برپایی تجمع خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات خود شدند.

اعضاء تعاونی مسکن شهرداری گلستان که در مقابل مُصَلیَ این شهر دست به تجمع زده بودند در خصوص تجمع خود می گویند، این تعاونی 8 سال پیش در میان مردم فیش فروش زمین توزیع کرده است اما مدارک نشان می دهد آنها آگاهانه و با کمک مسئولین بستر رودخانه را به مردم فروخته اند. همچنین در همین روز جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان گمرک، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه در تهران تجمع کردند.