حزب کمونیست ایران

تجمع اعضای اتحادیه‌های کارگران صنعتی یونان مقابل وزارت اقتصاد

کارگران عضو اتحادیه‌های صنعتی یونان صبح روز چهارشنبه 15 آذرماه 1402، در اعتراض به پایین بودن دستمزد مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند.

آنان خواستار افزایش مزایای جانبی فیش‌های حقوقی کارگران و همچنین افزایش ۵ درصدی پایه حداقل دستمزد شدند. زیرا تورم این کشور در ماه اکتبر به ۵ درصد رسیده و این درحالی است که یونان چند سال است که رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد و سال‌ها رکود نسبی اقتصاد را تجربه کرده استکارگران وابسته به فدراسیون‌های اتحادیه‌های صنعتی (آتا) یونان در میدان سینتاگمای آتن در اعتراض به اقدام وزارت دارایی یونان برای اصلاحات مالیاتی در حقوق نیز تظاهرات کردند. تعداد تظاهرکنندگانی که ممکن است در این تجمعات شرکت کرده باشند، هنوز دقیقا تخمین زده نشده اما صدها نفر تنها در مقابل ساختمان وزارت دارایی جمع شدند.