حزب کمونیست ایران

تجمع اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

 

روز دوشنبه 4 شهریور ماه، جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با تجمع مقابل حوزه ریاست معاونت اجرایی قوه قضائیه رژیم، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده این تعاونی شدند.

به گفته معترضان “۵ سال است به دلیل طولانی شدن روند قانونی پیگیری وضعیت پرونده تخلفات اعضای سابق هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی، اعضاء این تعاونی بلاتکلیف و سرگردان شده‌اند. آنها می گویند، برابر اسناد معتبری که موجود است اعضای هیات مدیره قبلی در زمان تصدی خود با مجامع صوری و جعل امضای اعضاء به مدیریت خود استمرار داده‌اند و به همین لحاظ همه اقدامات آنها غیرقانونی بوده است”.