حزب کمونیست ایران

تجمع اهالی روستای شیخ تقه قروه

برپایه گزارش دریافتی جمعی از ساکنان روستای شیخ تقه از توابع شهرستان قروه‌ واقع در استان کردستان  در اعتراض به تغییر کاربریِ زمین‌های کشاورزی برای ایجاد کارخانه دست به تجمع زدند.

تجمع‌کنندگان که پیشتر نیز در تاریخ چهارشنبه/ ۲۴فرودین ماه اعتراض خود را به ایجاد کارخانه در زمین‌های کشاورزی اعلام کرده بودند، می گویند، به جایِ کارخانه‌ی فولاد زاگرس که در سال ۹۲ به بهانه‌های مختلف تعطیل شد، اکنون به دنبال ایجادِ کارخانه‌ای روی زمین‌های کشاورزیِ سنددار و تخریب این زمین‌ها هستند.