حزب کمونیست ایران

تجمع اهالی قره ورن میاندوآب

عده ای از اهالی “قره وِرن” میاندوآب به جهت جلوگیری از تخریب رودخانه زرینه رود، در اطراف این رود تجمع کردند.

این شهروندان با برپایی تجمع و تشکیل زنجیره انسانی مانع برداشت شن و ماسه از بستر زرینه رود شدند. اهالی محلی معتقدند این کار موجب تخریب محیط زیست خواهد شد و به طبیعت این منطقه آسیب خواهد زد.