حزب کمونیست ایران

تجمع  اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق روز دوشنبه ۴ بهمن ماه، با برپایی تجمعی نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند.

یک سال از بحث طرح طبقه‌بندی مشاغل کلاه زردهای پست‌های فشار قوی برق گذشته است. اما این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. عدم اقدام سازمان امور استخدامی، موجب اعتراض کلاه زردها شده است. به گفته نماینده معارضان،  حقوق پرداختی به این نیروها متناسب با مدارک تحصیلی آنان نیست و سوابق و مدارک آنها در نظر گرفته نمی‌شود. این نیروها که به نام «کلاه زردها» شناخته می‌شوند نسبت به وضعیت حقوقی خود اعتراض دارند.