حزب کمونیست ایران

تجمع ایرانیان ساکن اروپا در اعتراض‌ به اعدام‌های اخیر ایران

روز چهارشنبه‌ ۲۰ اردیبهشت‌ماه،جمعی از ایرانیان ساکن سیدنی کشور استرالیا و ایرانیان آزادیخواه ساکن زوریخ با برپایی تجمع بر حمایت خود از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” تاکید کردند.

ویدئوها و گزارشات منتشر شده حاکی است که ایرانیان ساکن سیدنی اعدام‌های اخیر ایران را محکوم کردند و نارضایتی خود را نسبت به احکام صادره از قوه قضاییه رژیم اعلام کردند.تجمع کنندگان با سردادن شعارهای اعتراضی «مرگ بر خامنه‌ای» و  «قتل دولتی تمام، لغو مطلق اعدام» تجمع کردند.علاوه بر آن،معترضان تصاویری از مجید کاظمی و دیگر افرادی که حکم اعدام دریافت کردند را در دست داشتند.