حزب کمونیست ایران

تجمع بازماندگان جنگ در اعتراض به وعده‌های مسئولان

شماری از بازماندگان جنگ ایران و عراق روز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه، در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود، مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
معترضان پیشتر نیز بارها با برپایی تجمعات متعدد نسبت به عدم پرداخت معوقات پاداش بازنشستگی و مشکلات تامین دارو اعتراض کرده بودند، که گفتنی است از سال گذشته علیرغم برپایی تجمعات اعتراضی و مراجعه آنها به نهادها و ارگان‌های مختلف رژیم ، جهت پیگیری مطالبات خود، تاکنون مسئولان پاسخی به آنها ارائه نداده‌اند و اقدامی عملی جهت رفع معضلات این قشر صورت نگرفته است.