حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه 8 تیرماه، در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند.

اهواز از شهرهایی است که در این روزها تقریبا هر روز شاهد اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی است که می‌گویند افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر از سوی دولت، با تورم شدید کشور تناسبی ندارد.  قابل ذکر است، جرقه اعتراض‌های اخیر بازنشستگان از روز ۱۵ خرداد که در ایران تعطیل رسمی است شروع شد، وقتی که دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که تنها ده درصد حقوق بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر را افزایش خواهد داد.