حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز روز یکشنبه 19 بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، پس از راهپیمایی در این شهر مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی عنوان کردند.