حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه، تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان واقع در اهواز تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در این تجمع اعتراضی خواستار الزام درمان رایگان و میزان عیدی آخر سال طبق قانون کار شدند. همچنین این بازنشستگان خواستار اجرای صحیح و دائمی کردن همسان‌سازی حقوق‌های خود هستند. آن‌ها می‌گویند: هرسال که به عید نزدیک می‌شوند مجبورند نسبت به میزان عیدی اعتراض کنند؛ چرا که میزان آن بسیار ناچیز است. آنها خواستار دریافت عیدی مطابق قانون کار می باشند. گفتنی است اجرای ماده ۶۹ برای کلیه بازنشستگان نیز از دیگر مطالبات آن‌ها است.