حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس

صبح روز شنبه 16 اسنفد ماه، به دنبال انتشار فراخوانی، بازنشستگان تامین اجتماعی  با خواست تصویب سهم 90 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان نگران این هستند مجلس در صحن علنی، سهم ۹۰هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی را تصویب نکند. این سهم قرار است پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد تا منبع اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شود.