حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

روز شنبه 21 خرداد ماه و در پنجمین روز اعتراضات، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور اقدام به برگزاری تجمع کردند.
بازنشستگان معترض در شهرهای، اهواز، شوش، هفت تپه، همدان، کرج، ایلام، تبریز، با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار استیضاح و برکناری “حجت‌الله عبدالملکی” وزیر کار شدند. هفته گذشته بازنشستگان طی چهار روز در بیش از ۱۲ استان دست به تجمع زدند. آنها یک روز پس از تصویب هیات دولت در روز یکشنبه ۱۵ خردادماه به خیابان آمدند و نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، شعارهای اعتراضی سر دادند.