حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی

شماری از بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی روز سه شنبه 2 اسفند ماه در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران تجمع اعتراضی کردند.

اصلی‌ترین مطالبه تجمع‌کنندگان؛ افزایش مستمری‌ها، همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان و بیمه کارآمد است. آنها از مسئولان می‌خواهند که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در تخصیص بودجه، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. از دیگر نکاتی که تجمع‌کنندگان در رابطه با مطالباتشان مطرح می‌کنند، این است که مستمری‌های آنها بسیار پایین‌تر از خط فقر است. به گفته آنها؛ این امر موجب شده امورات زندگی‌شان نچرخد. به علاوه، خدمات درمانی‌ای که به آنها ارائه می‌شود کیفیت نازلی دارد و بیمه تکمیلی‌شان نیز نامناسب است.