حزب کمونیست ایران

تجمع‌ بازنشستگان در یکشنبه‌های اعتراضی

بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 8 مرداد ماه در چند شهر از جمله رشت، کرمانشاه، اردبیل، اهواز، شوشتر ، شوش و هفت‌تپه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به «یکشنبه‌های اعتراضی» شهرت یافته است، برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند. آنها خواستار “ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ استقلال سازمان تامین اجتماعی” می باشند. گفتنی است این در شرایطی است که مقام‌های حکومتی در طول چندین ماه اعتراض و تجمع  تاکنون با نمایندگان بازنشستگان معترض دیدار و مذاکره نکرده‌اند.