حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران و چهارمحال و بختیاری

روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه، شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات همزمان با برگزاری دو تجمع یکی در مقابل وزارت ارتباطات در تهران و دیگری در چهارمحال و بختیاری در محوطه و سالن مخابرات مرکزی شهرکرد خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آن ها از جمله مطالبات خود را اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی شرکت مخابرات و پرداخت به موقع هزینه‌های پزشکی و دندانپزشکی و سرانه‌های رفاهی و ورزشی عنوان کردند.