حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

 

نزدیک به یکصد نفر از کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز چهارشنبه 29 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

کارگران بازنشسته‌ای که از اسفند سال ۹۹، تاکنون از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، همچنان  بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده اند. گفته می‌شود پس از تسویه حساب، این کارگران بخشی از مطالبات بازنشستگی خود را دریافت کردند، اما قسمت باقیمانده مزایای آن‌ها که مربوط به سنوات و مرخصی ذخیره می‌شود، به صورت کامل پرداخت نشده است.