حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان مخابرات در چند شهر

بازنشستگان مخابرات ایران، روز دوشنبه ۹ مردادماه، بار دیگر در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در شهرهای مختلف تجمع کردند.

به گزارش منتشر شده بازنشستگان مخابرات ایران، در تهران، مشهد، گیلان، فارس، اصفهان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه مقابلِ اداراتِ مخابرات  محل سکونت خود تجمع کرده و همانند روزهای گذشته نسبت به  به‌ عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹، عدم پرداخت رفاهیات و مشکلاتِ مربوط به بیمه تکمیلی و افزایشِ سهمِ بیمه‌ی بازنشستگان اعتراض کردند.