حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان هواپیمایی ایران

روز جمعه 26 فروردین ماه جمعی از بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران در اعتراض به انتقال صندوق بازنشستگی هما به کشوری و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

خواسته بازنشستگان هواپیمایی ایران، حفظ استقلال صندوق بازنشستگی هما می باشد. آنها در طول خدمت، پول بیشتری به این صندوق بازنشستگی واریز کرده‌اند تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. اما اکنون با انتقال آن به کشوری کلیه مزایای آنها نیز از بین می رود. علاوه برا ین، در حال حاضر بیش از ۷ ماه است، برخی از مطالبات بازنشستگان هواپیمایی ایران پرداخت نشده است. این مطالبات شامل: حق عائله‌مندی و اولاد، حق رفاهی، همسان‌سازی حقوق و اعطای طبقه شغلی می‌باشد.