حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اراک

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اراک روز دوشنبه 21 مهر ماه در اعتارض به نحوه همسان سازی حقوق ها مقابل کانون بازنشستگان این شهر تجمع کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اراک با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار ” اجرای صحیح ماده ۹۶ و افزایش پایه حقوق همه سطوح تا ۴۱ درصد مطابق تورم پایان سال ۹۸”،   اجرای ماده ۱۱۱ و ۴۴ در خصوص سایر مزایا، افزایش حق مسکن با توجه به اینکه قیمت مسکن بسیار افزایش یافته و کمک هزینه معیشتی و حق اولاد”،” اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم”،  “اجرای صحیح و کامل همسان‌سازی حقوق بر اساس حق بیمه پرداختی و سنوات خدمت”، “عمل کردن به ماده ۶۹ مصوب در سال ۸۷” و ” پرداخت عیدی بـازنشستگان و مستمری‌بگیران برابر با عیدی شاغلین” شدند. آنها همچنین اعلام کرده اند که در صورتیکه به خواسته‌های فوق ترتیب اثر داده نشود حق تجمع و اعتراض مجدد برای بـازنشستگان محفوظ می‌باشد.