حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان کارگری مقابل برخی ادارات تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه، بازنشستگان کارگری در چند شهر کشور مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند.

بازنشستگان کارگریِ چند شهر از جمله رشت، کرخه، کرمانشاه، شوش و هفت تپه با برپایی تجمعاتی جداگانه در شهرهای محل سکونت خود خواستار ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ی استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.