حزب کمونیست ایران

تجمع باغداران سمیرم در اصفهان

جمعی از باغداران شهرستان سمیرم روز چهارشنبه 18 مردادماه در اعتراض به تخریب باغ هایشان مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

باغداران معترض همچنین نسبت به پلمپ چاه‌های آب منطقه اعتراض کرده و با سردادن شعارهایی خواستار جلوگیری از تخریب باغهای خود که تنها منبع درآمدشان می باشد، شدند. علوه بر این آنها با اشاره به هزینه‌های گزاف نهاده‌های کشاورزی و قیمت پایین خرید میوه از باغداران نسبت به سیاست‌های غلط حکومت و وزارت کشاورزی در قیمت‌گذاری که سبب ورشکستگی باغداران شده،اعتراض کردند.