حزب کمونیست ایران

تجمع باغداران شرق اصفهان

روز یکشنبه 30 آذر ماه جمعی از باغداران شرق اصفهان در اعتراض به تخریب باغ هایشان  مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

باغداران معترض با سردادن شعارهایی خواستار جلوگیری از تخریب باغهای خود که تنها منبع درامدشان می باشد، شدند. آنها می گویند  چرا به جای تخریب باغ های کوچک با باغ های لاکچری برخورد نمی شود.