حزب کمونیست ایران

تجمع بزرگ حامیان حزب کمونیست یونان در آتن

روز شنبه 7 اسفندماه، حزب کمونیست یونان راهپیمایی بزرگی در آتن با شعار «نه به جنگ امپریالیستی- به مشارکت یونان پایان دهید» سازمان داد و این اعتراضات همزمان مقابل سفارت‌خانه‌های روسیه و آمریکا برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپمایی خواهان پایان دخالتهای ناتو و جنگ افروزهای آن در منطقه شدند، و همچنین حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین را محکوم کردند، و از پوتین خواستند به حمله نظامی روسیه پایان دهد. آنها همچنین با تأکید همزمان بر «ضرورت پایان حضور و مداخلات ناتو در منطقه» و «ضرورت بازگشت‌ روسیه به مرزهای خود»، بر محوریت فعالیت احزاب کمونیست در دفاع از منافع طبقه کارگر تاکید کردند.