حزب کمونیست ایران

تجمع جوانان جویای کار در شهرویی و قلعه چنعان

امروز دوشنبه ۱ دیماه جمعی از جوانان جویای کار روستای شهرویی از توابع بهبهان و روستای قله چنعان در اهواز به طور جداگانه در اعتراض به افزایش بیکاری در میان جوانان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بر پایه گزارش منتشره،جوانان جویای کار در روستای شهرویی در حالی آغاز شد که شماری از نیروهای انتظامی به جهت جلوگیری از ادامه تجمع آنها در مقابل درب اصلی پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان حضور داشتند. همچنین عده ای از ساکنان روستای قلعه چنعان نیز در مقابل درب شماره یک مجتمع صنایع فولاد و استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار استخدام خود شدند.