حزب کمونیست ایران

تجمع حامیان حقوق حیوانات در کهریزک

به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه، جمعی از حامیان حقوق حیوانات در اعتراض به سگ کشی در محل پسماندهای کهریزک تجمع کردند.

در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن افرادی منتسب به شهرداری کهریزک دست به کشتار سگ ها با تزریق مایعی که ادعا می‌شود اسید است زده بودند.شهروندان معترض معتقد هستند که این اقدام توسط پیمانکاران تحت قرارداد شهرداری و در سایه عدم نظارت بر فعالیت این افراد صورت گرفته است.