حزب کمونیست ایران

تجمع خانواده‌های محکوم به اعدام برای چهارمین روز مقابل قوه قضائیه

روز شنبه ۱۹ شهریورماه، تعداد زیادی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام از زندان های مختلف کشور در مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع کردند.
این خانواده‌ها با شعار “اعدام نکنید” خواهان لغو اعدام فرزندانشان شدند. به‌دنبال افزایش آمار اعدام زندانیان در روزهای گذشته، خانواده زندانیان محکوم به اعدام، چهارمین تجمع اعتراضی خود را در برابر دفتر قوه قضاییه تهران برگزار کردند. بر اساس ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، این خانواده‌ها، به اجرای «ظالمانه و دسته‌جمعی احکام اعدام» در زندان های رژیم اعتراض دارند. به گفته نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی همواره در صدر کشورهایی قرار دارد که در اجرای احکام اعدام و شکنجه مخالفان تردید نمی‌کنند.