حزب کمونیست ایران

تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام

روز شنبه ۱ بهمن ماه، تعدادی از خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران، مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند.

خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام زندان‌ قزلحصار و زندان مرکزی کرج، با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای “اعدام نکنید” و سر دادن شعارهایی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند. این چندمین بار است که بستگان محکومین به اعدام دست به تجمع و اعتراض می زنند اما تجمعات آنها تاکنون نتیجه ایی نداشته است و حکومت کماکان به اعدام زندانیان ادامه می دهد.