حزب کمونیست ایران

تجمع خانوادگی کارگران بیکارشده فولادین ذوب آمل

روز دوشنبه 11 آذرماه، جمعی از کارگران اخراجی کارخانه فولادین ذوب آمل به همراه خانواده های خود با خواست بازگشت به کار، در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره،  دراواسط مهرماه سال جاری کارخانه فولادین ذوب آمل با 1600 کارگر به بهانه کاهش 80 درصدی تامین قراضه به عنوان مواد اولیه  این واحد از سوی ایران خودرو، تعطیل شد. این کارخانه هم اکنون با 600 کارگر فعالیتش را دوباره از سر گرفته ولی مدیران کارخانه به بهانه های مختلف از به کارگیری هزار کارگر دیگر  ممانعت می کنند.