حزب کمونیست ایران

تجمع خریداران وانت از کارخانه زامیاد

روز شنبه ۶ دیماه، شماری از مشتریان و خریداران وانت از کارخانه “زامیاد” به دلیل تعویق در تحویل خودرو به آنها، مقابل این کارخانه تجمع کردند.

معترضان می گویند، مدیران این کارخانه دلیل تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان را ندادن مجوزهای زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کردند. این درحالیست که دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن رد این ادعا عنوان کرده است که: “در سازمان محیط زیست، مجوز تولید وانت‌های زامیاد را روز ۱۷ آذر امسال صادر کرده‌اند.”.