حزب کمونیست ایران

تجمع دامداران در شهرهای مختلف

شماری از دامداران در شهرهای مختلف کشور از جمله شاهرود، قزوین، اصفهان، اراک، قم، شیراز، یزد، کرمان و مشهد، روز شنبه 17 اردیبهشت ماه در مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاورزی شهرهای خود، دست به تجمع زدند.

دامداران معترض با سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. آنها میگویند که درآمد حاصل از فروش محصولات دامی‌ در مقایسه با هزینه‌های بالایی که برای تامین نهاده و علوفه دام‌های خود متقبل می شوند، هم‌خوانی ندارد. گفتنی است که در شهر شیراز جمع کثیری از دامداران معترض پس از برگزاری تجمع در مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به خیابان های مجاور آمده و اقدام به راهپیمایی کردند که حضور پرشمار دامداران معترض، ایجاد جو امینی توسط نیروهای یگان امداد را به همراه داشت.