حزب کمونیست ایران

تجمع دامداران گلپایگان

شماری از دامداران شهرستان گلپایگان  روز پنجشنبه 18 دیماه در اعتراض به کمبود نهاده های دامی در خیابان فرمانداری این شهر  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

دامداران معترض می گویند، دولت به بهانه عدم توانایی تامین ارز از پرداخت نهاده های مورد نیاز به دامداران خودداری می ورزد و آنها مجبورند این نهاده ها را از طریق بازار آزاد و باقیمت بسیار بالا تهیه کنند. آنها همچنین نسبت به نحوه توزیع نهاده ها نیز اعتراض کرده و اعلام کردند، شرکت‌های تعاونی توزیع که وظیفه توزیع نهاده‌ها را برعهده دارند در برخی موارد نهاده ها را با نرخ بازار به دامدارن عرضه کرده اند.