حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه شریعتی

روز سه شنبه دوم خرداد ماه، شماری از دانشجویان دانشگاه شریعتی در اعتراض به ضرب و شتم یکی از دانشجویان دختر دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض با سردادن شعار و تجمع در محوطه دانشگاه  نسبت به ضرب و شتم یک دانشجوی دختر توسط حراست دانشگاه  اعتراض  کردند. از قرار معلوم روز دوشنبه یکم خرداد حراست دانشگاه شریعتی تهران یکی از دانشجویان دختر را بخاطر “حجاب نامناسب” مورد ضرب و شتم قرار داده است.