حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز روز سه شنبه ۲ دیماه در اعتراض به  به عدم به رسمیت شناختن حضور نمایندگان دانشجویان در شورای آموزشی دانشگاه در محوطه این دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان معترض که خواستار اداره‌ شورایی دانشگاه هستند، پلاکاردهایی از جمله «نه پادگان، نه بنگاه، درود بر دانشگاه» و «عدالت آموزشی، اداره‌ی شورایی آموزش» را به همراه داشتند.