حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز یکشنبه 15 تیر ماه با برپایی تجمع مقابل معاونت آموزش خواهان حذف ترم شدند.

برپایه گزارش منتشره، بیش از 200 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به بی‌برنامگی معاونت آموزش دانشگاه نسبت به آموزش دروس عملی و شیوه برگزاری امتحانات مقابل ساختمان معاونت آمورشی این دانشگاه تجمع کرده‌اند و در نهایت به صورت دسته جمعی درخواست حذف ترم کردند. “برنامه امتحانی منطقی” که فرصت مطالعه کافی را در اختیار دانشجویان قرار دهد، یکی از خواسته های این دانشجویان بوده که گفته می شود تاکنون محقق نشده است.