حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان در اکثر شهرهای کشور

روز چهارشنبه 16 آذر ماه، همزمان با روز دانشجو، دانشجویان اکثر دانشگاه های کشور علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

بنا به ویدیو های انتشار یافته، دانشجویان دانشگاه “خواجه نصیر” تهران با تجمع در محوطه دانشگاه و سردادن شعار های اعتراضی  با نیرو های امنیتی درگیر شدند. گفتنی است که در این اعتراض سه دانشجو دستگیر شدند. همچنین در دانشگاه های “پزشکی تهران”، “سوره”، “تربیت مدرس”، “علامه طباطبایی” و سایر دانشگاه های کشور دانشجویان با سر دادن شعار، خواندن سرود و تحریم کلاس ها به اعتراض خود ادامه دادند.