حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دندانپزشکی ورودی 97

روز سه شنبه 7 شهریورماه،صدها دانشجوی دندانپزشکی از دست‌کم ۴۰ دانشکده مقابل درب اصلی ورودی وزارت بهداشت در تهران دست به برگزاری تجمع و تحصن کردند.

این دانشجویان نسبت به نحوه برگزاری،عدم اعلام منابع و تاریخ آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی اعتراض داشته و خواهان لغو این آزمون شد‌ند.دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود: “طبیعت دانشجو، مطالبه‌گری است” شروع به سردادن شعارهای اعتراضی کردند.