حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دندانپزشکی ورودی 97

دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۹۷  رو شنبه 28 مردادماه با برپایی تجمعی به نحوه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی اعتراض کردند.

این  دانشجویان با در دست داشتن دست نوشته هایی و همچنین سردادن شعارهای اعتراضی علاوه بر نحوه برگزای آزموی صلاحیت بالینی داندانپزشکی نسبت به  اعلام بسیار دیرهنگام زمان آزمون و عدم اعلام منابع نیز اعتراض کردند. دانشجویان معترض اعلام کرده اند تا دریافت پاسخ روشن و شفات از مسئولین دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.