حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دندانپزشکی کرمانشاه

شماری از دانشجویان دندانپزشکی کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه، در اعتراض به وضعیت نابسامان و نامشخص آموزشی دست به تجمع زدند.

دانشجویان می‌گویند اکنون ۳ ماه است که این دانشکده بدون معاون آموزشی و رئیس در حالت نامشخص به‌سر می‌برد. به گفته آنها بسیاری از استادان دندانپزشکی، این دانشگاه را ترک کرده‌اند و کلاس‌های درس برگزار نمی‌شود.